نقش اثر‌گذار خیرین قرآنی در اعتلای فعالیت‌های دینی