امروز سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲| ۰۴:۴۴:۳۱

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شما اینجا هستید |

صفحه اصلی » مطالبه توقف ازدواج با محارم توسط برخی کشورها

بهمن ۷, ۱۴۰۰ تاریخ انتشار

adminنویسنده

4518کد صفحه

مطالبه توقف ازدواج با محارم توسط برخی کشورها

WhatsApp Image 2022 01 27 at 19.26.31 

ازدواج با محارم در فرانسه و بحران رو به رشد تجاوز جنسی

مردم در بی‌ فرهنگی غرب باید سرگرم هر نوع فسادی باشند و برای نظام حاکم مهم نیست که چه روند و فرآیندی در اضمحلال اخلاقی جوامع خود می‌افتد و این فرهنگ منحط غیر انسانی که از آموزه‌های دینی و الهی به دور است، در قالب خدعه و نیرنگ به دیگر جوامع صادر می‌شود و در رسانه‌های آنها عادی جلوه می‌کند.اما فاجعه دیگری در بی‌فرهنگی و بی‌اخلاقی غرب در حال نمود است که البته پیش از این پنهانی و غیر قانونی وجود داشته، اما اکنون جنبه قانونی گرفته و می‌رود یک گام دیگر چهره پلید غرب را به افکار عمومی جهان که همچنان پایبند به اصول اخلاقی و خانواده هستند نشان دهد.‌نمی‌توان از کنار اتفاقاتی که در غرب می‌افتد ساده گذشت؛ جمع همه آنچه که در غرب علیه اصول اخلاقی و انسانی در حال وقوع است، فجایعی است که افول انسانیت و شرافت را نشان می‌دهد و جای خود را به ویژگی‌های حیوانی می‌دهد که ذی شعور است و حتی چه بسا در میان حیوانات نیز با این شدت که جوامع غرب در حال انحطاط اخلاقی و انسانی است، رفتار زشت و غیر انسانی دیده نشود.حتی ازدواج با حیوانات نیز در میان جوامع غربی رواج یافته که بخش دیگری از چهره بزک کرده بی‌فرهنگی غرب است.در تازه‌ترین تصمیمی که دولت فرانسه گرفته و قرار است به قانون تبدیل شود، «ازدواج با محارم» است.فرانسه در زمینه بی‌بندوباری‌های جنسی از کشور‌های پیشرو است و اکنون در یک مرحله دیگر از سقوط اخلاقی در این کشور، در پی تصویب قانونی است تا برادر‌ها و خواهر‌ها بتوانند ازدواج کنند و روابط جنسی داشته باشند؛ حتی پدر‌ها نیز در این قانون حق دارند با دختران خود ازدواج کرده و رابطه جنسی داشته باشند.قانون جدید در فرانسه که در حال طی مراحل قانونی خود در پارلمان این کشور است حتی مادران را نیز در این افتضاح اخلاقی گنجانده و اجازه روابط نامشروع با فرزندان پسر را داده است.فاجعه‌ای که معنا و مفهوم جامعه و خانواده را از بین می‌برد و نابودی اخلاقی و انسانی را در این کشور رقم خواهد زد.دولت فرانسه این قانون را برای جلوگیری از تجاوز افراد خانواده به یکدیگر وضع کرده است؛ در حالی که این تصمیم پاک کردن صورت مسئله است و با قانونی شدن این رفتار زشت، از این پس باید در فرانسه و دیگر کشور‌های غربی شاهد به دنیا آمدن نوزادانی بود که از رابطه جنسی برادر با خواهر، پدر با دختر یا مادر با پسر بود!آمار تجاوز جنسی در خانواده‌های فرانسوی بالاست و پیش از آنکه دولت در زمینه قانونی کردن چنین رفتار‌هایی اقدام کند، این وضعیت غیر اخلاقی و غیر انسانی در این کشور وجود داشته است.هیچ قانون بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجاوزهای خانوادگی در فرانسه وجود ندارد و اکنون با قانونی کردن این اقدامات، سیاست بی‌ ارزش کردن انسان و خانواده در بی‌ فرهنگی فرانسوی‌ها نهادینه می‌شود.هر گونه قباحت در فرهنگ غرب در حال نابودی است، هیچ قبحی در این کشور‌ها وجود ندارد و در ادامه اقدامی که دولت فرانسه در پی تصویب آن است، دیگر کشور‌های غربی نیز به زودی راه فرانسه را در پیش می‌گیرند و قوانین مشابهی را در کشور‌های خود تصویب خواهند کرد.

امضای بیانیه
2087 نفر، تعداد همراهان تا این لحظه