امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳| ۲۰:۲۴:۱۴

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شما اینجا هستید |

صفحه اصلی » عمومی » حذف دانشمند هسته اي مقدمه اي برتقويت خط مذاكره

آذر ۱۹, ۱۳۹۹ تاریخ انتشار

adminنویسنده

4365کد مطلب

324تعداد نمایش

بدون دیدگاهتعداد نظرات

حذف دانشمند هسته اي مقدمه اي برتقويت خط مذاكره

حذف دانشمند هسته اي مقدمه اي برتقويت خط مذاكره

به گزارش شیرگاه خبر ،چرا كه بعد از ترور شهيد هسته اي ،رسانه هاي معاندودشمنان خارج كشور،از بي بي سي ، من تو، اينترنشنال ورسانه جمعي ایشان در شبكه های اجتماعي وپياده نظامشان در داخل كشور،متاسفانه فشاري را بر صدا وسيماواردكردندكه هسته اي را از نام شهيد حذف كردند. رسانه هاي جمعي طيف إصلاح طلب، ژرنال هادررشبكه اجتماعي دو كارمهم را انجام دادند،١-بحث دانشمندهسته اي راازاين دانشمندبزرگ برمي دارندولي نمي گويند كه دانشمند بزرگ نيست بلكه دانشمندبزرگ هست دربحث دفاعي...

به گزارش شیرگاه خبر ،چرا كه بعد از ترور شهيد هسته اي ،رسانه هاي معاندودشمنان خارج كشور،از بي بي سي ، من تو، اينترنشنال ورسانه جمعي ایشان در شبكه های اجتماعي وپياده نظامشان در داخل كشور،متاسفانه فشاري را بر صدا وسيماواردكردندكه هسته اي را از نام شهيد حذف كردند.

رسانه هاي جمعي طيف إصلاح طلب، ژرنال هادررشبكه اجتماعي دو كارمهم را انجام دادند،١-بحث دانشمندهسته اي راازاين دانشمندبزرگ برمي دارندولي نمي گويند كه دانشمند بزرگ نيست بلكه دانشمندبزرگ هست دربحث دفاعي ونظامي كشور.

سعي مي كنند بحث ترور راشخصي جلوه دهند نمي گويندتروركاراسرائيل بوده ثانيا اگربگويند كاراسرائيل بوده شخصي سازي اش مي كنندمي گويندكارنتانياهوبوده ،حواسمان باشد گرفتاراين جنگ رواني نشويم.

خط اصلي در ترورشهيد فخري زاده احيانا استيضاح رييس جمهور يابركناري فلان وزيريافلان مسئول نيست خط أصلي درترورانتقام سخت نيست بلكه آنها مي گويندانتقام سخت باشه سخت ترش هم باشه ،يادمان باشد ،اگرنزنيم دشمن مي زند. كاراستكبار ودشمن همينه، هرجااحساس كنند كم آورديم به شدت دوباره حمله مي كنند ،ترورمي كنند.

مطالبه ماواكثريت جامعه انتقام سخت است واين پويايي مردم ماست.

ولي انتقام سخت خط أصلي جريان إصلاح  طلب ووابستكان غرب نيست خط أصلي شان خط مذاكره است ،چرامي گويند دانشمند هسته اي نبود !

براي ادامه بحث مذاكره ازسوي جريان إصلاح طلب ، نيروي انقلابي بايد بگويد مذاكره ممنوع ، هركس دم از مذاكره بزند درهرمقامي باشد بايد تودهاني زد ،مذاكره با قاتلين شهيدسليماني ممنوع.

مگرآقاي روحاني وجريان اصلاحات نگفته بودند با مذاكره جنگ رااز سرمنطقه برمي داريم نه تنهابرنداشتن  هيچ ،از بغدادتادماوندراناامن كردند،عزت وامنيت رانه تنهابه كشوربرنگرداندن بلكه بي عزتي وناامني رابراي كشورآوردند .

بايد خط وموج مذاكره دركشورشكسته شودكسانيكه دغدغه انقلاب دارند بايدخط مذاكره ممنوع رادنبال كنندزيرادشمنان ازاين خط فكري هراس دارندوجبهه إصلاحات ازاين تفكروحشت دارد وتلاش براين است تا شهيد فخري زاده رابه توان دفاعي نظامي گره بزنندنه دانشمند هسته اي.

شيرزاد نبوي مدرس سوادرسانه اي سوادكوه شمالي

دسته بندی :

بدون دیدگاه

تعداد نظرات در انتظار تائيد : 2

نظر شما در مورد این اثر چیست دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید .